«

»

Wrz 07

Relacja z dożynek mietniowskich 2016r.

Plon niesiemy plon
Urodziwy plon
W tradycyjne święto plonów
Niesiem symbol naszych zbiorów


Tradycyjne dożynki Mietniowskie – jak za każdym razem w swojej wieloletniej historii – rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach, którą w dniu 20.08.2016r. odprawili księża Michalici pod przewodnictwem księdza Proboszcza Romana Tupaja. W oprawę liturgiczną włączyli się również: przedstawiciele Zespołu Regionalnego „Mietniowiacy”, członkowie zespołu Jubilaeum oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mietniowie. Sołtysi Mietniowa oraz Pawlikowic, wspólnie z KGW „Iskry Mietniowa” i KGW Pawlikowice, przygotowali wieńce dożynkowe, dary ofiarne oraz chleb, który został poświęcony i rozdany wiernym po mszy świętej przez Krakowiaków. Gdy wybiła godzina 16.00, przy Świetlicy w Mietniowie rozpoczął się tradycyjny korowód dożynkowy pod przewodnictwem Zespołu Regionalnego „Mietniowiacy”, KGW „Iskry Mietniowa” oraz Kapeli Mietniowskiej.

Uroczystość Święta Plonów zaszczycili swoją obecnością: ks. Proboszcz Roman Tupaj wraz z ks. Łukaszem Kitą – wikariuszem, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka P. Rafał Ślęczka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce P. Tadeusz Luraniec, Radna Rady Miejskiej w Wieliczce P. Elżbieta Sendor, Kierownik Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu UMiG Wieliczka P. Magdalena Golonka, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mietniowie P. Renata Popiołek, sołtysi okolicznych wsi: P. Anna Cygan (Grajów) oraz P. Zdzisława Mrożek (Pawlikowice) wraz z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Pawlikowicach, Redaktor Naczelna „Panoramy Powiatu Wielickiego” P. Barbara Zapadlińska, a także mieszkańcy Mietniowa oraz okolicznych miejscowości.

Wszyscy licznie zgromadzeni mogli podziwiać piękne występy Zespołu Regionalnego „Mietniowiacy” wraz z przebojową Kapelą Mietniowską. Ponadto członkinie KGW „Iskry Mietnowa” wykonały kilka piosenek przygotowanych przez P. Marię Klimę, w tym utwór pt. „Zapach chleba”. Przedstawia on obraz prac rolniczych oraz pejzaż żniw zapamiętany przez nieco starszych mieszkańców Mietniowa z lat dzieciństwa. Sołtys wsi P. Józefa Sosin zacytowała także wiersz Wincentego Pola pt. „Żniwa”. Zwieńczeniem części artystycznej uroczystości dożynkowej był konkurs o nazwie „Kosiarze”, który przygotowały: Sołtys wsi oraz P. Teresa Szawica. Wzięły w nim udział Panie: Zofia Bochenek z Mietniowa oraz Stanisława Nosal, członkini KGW z Pawlikowic. Obie Panie zostały nagrodzone za udział w konkursie i wykonanie zadania.

Wszyscy goście oraz uczestnicy zabawy dożynkowej mogli liczyć na pyszny poczęstunek przygotowany przez KGW „Iskry Mietniowa”, w skład którego weszły między innymi takie smakołyki jak: bułeczki z nadzieniem owocowym, leczo, przeróżne wypieki, chleb ze smalcem i ogórkami, słodycze, napoje oraz słynna lemoniada z limonką i miętą dla dzieci.
Świetna zabawa integracyjna przy akompaniamencie Kapeli Mietniowskiej trwała do późnych godzin wieczornych. W mietniowskiej Świetlicy można było również uraczyć się kiełbasą z grilla oraz lanym piwem.

Na zakończenie uroczystości Sołtys wsi P. Józefa Sosin serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie i wspólną zabawę oraz zaprosiła na kolejną uroczystość. Sołtys Mietniowa składa również gorące podziękowania dla P. Agnieszki Rogalskiej oraz P. Tomasza, pracownika portalu Wieliczka City za uczestnictwo w dożynkach mietniowskich oraz piękny fotoreportaż.

Zdjęcia z uroczystości dostępne są tutaj oraz tutaj.