Anna Iskra – patron

Anna Iskra urodziła się w Mietniowie, pochodziła z biednej, wielodzietnej rodziny. Od najmłodszych lat ciężko pracowała pomagając w gospodarstwie i wynajmując się do pracy u innych gospodarzy. Nie chodziła do szkoły i do końca życia pozostała analfabetką. W wieku 16 lat wyemigrowała do Ameryki, gdzie pracowała najpierw jako służąca, a potem jako robotnica w fabryce w Nowym Jorku. Listy do rodziny pisał dla niej ksiądz z parafii polskiej, podobnie – chcąc przeczytać wieści z Polski – musiała prosić o pomoc kogoś umiejącego czytać. Bardzo tęskniła za Polską i swą rodzinną wsią. Na emigracji zrozumiała jak wielką rolę odgrywa wykształcenie.

Często wspominała, że gdyby ukończyła jakieś szkoły to jej los byłby dużo lżejszy. Ciężko pracując wspomagała rodzinę w Mietniowie oraz odkładała swe oszczędności do banku. W maju 1935 roku Anna Iskra została ciężko ranna w wypadku drogowym, w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Cały swój majątek zapisała w testamencie na budowę Szkoły w Mietniowie. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego pieniądze trafiły na konto Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Mietniowie, który zajął się sprawami budowy Szkoły. Budowę rozpoczęto w 1939 roku i przerwano na okres II Wojny Światowej. Prace wznowiono w 1945 roku i we wrześniu 1946 oddano do użytku nowy budynek Szkoły w Mietniowie. W 1963 roku odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci Fundatorki Szkoły Anny Iskry. W 1981 roku nadano Szkole imię Anny Iskry. Co roku w Szkole obchodzony jest uroczyście Dzień Patrona, na akademiach przypomina się sylwetkę naszej Patronki oraz organizuje się konkursy plastyczne na temat Anny Iskry.

Co roku odprawiana jest msza święta w intencji naszej Patronki. W 1996 roku obchodzono jubileusz 50-lecia zakończenia budowy Szkoły ufundowanej przez Annę Iskrę. W roku 2002, z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły w Mietniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Sołtys wsi Mietniów ufundowali dla Szkoły sztandar, na którym widnieje wizerunek Anny Iskry.