Skład

Członkowie Zespołu:

  • Kierownik artystyczny, organizacyjny i choreograf – Maria Idzi
  • Zastępca kierownika do spraw organizacyjnych – Elżbieta Sosin
  • Asystent choreografa, solistka (partie wokalne) – Katarzyna Chorobik
  • Twórcy opracowań muzycznych – Stanisław Siudyszewski, Grzegorz Wierus, Katarzyna Chorobik
  • Akompaniator – Aleksander Bicz

W Szkole Podstawowej w Mietniowie działa 30-osobowy dziecięcy Zespół „Mali Mietniowiacy”, kierowany do 2010r. przez choreografa Kazimierza Nowaka. Obecnie funkcję tę sprawują: choreograf Katarzyna Chorobik oraz instruktor taneczny Sławomir Machno. Zespół działa pod patronatem Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.