Historia szkoły

Pierwsza szkoła w Mietniowie (wynajęta sala lekcyjna i jedna izba dla nauczycielki, 1902-1910).

Ważniejsze wydarzenia z historii Szkoły Podstawowej w Mietniowie:

 • 01.09.1902 – Rozpoczyna działalność jednoklasowa ludowa szkoła w Mietniowie, powołana orzeczeniem Krajowej Rady Szkolnej we Lwowie.
 • 1902-1910 – W tych latach szkoła mieściła się prywatnym domu Małgorzaty Popiołkowej. Nauka była dwustopniowa. Pierwszą nauczycielką została Julia Kellerówna.
 • 1909 – Przystąpiono do budowy jednoklasowej szkoły w Mietniowie.
 • 28.08.1910 – Poświęcono nowy budynek szkolny i zasadzono pamiątkową lipę.
 • 01.09.1910 – Osiemdziesięcioro dzieci rozpoczęło naukę w nowej szkole w systemie czterostopniowym.
 • 1914/1915 – Rok szkolny zaczął się pod znakiem wojny. Od 07.11.1914 roku nauka została przerwana, a do wsi wkroczyły pierwsze patrole rosyjskie. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich, nauka została wznowiona 01.03 1915r.
 • 15.09.1919 Po trudnych latach wojny szkoła zaczęła działalność w niepodległej Polsce. Zmieniono podręczniki, usunięto język niemiecki, wprowadzono więcej polskiej historii i geografii.
 • Do 1927 – Nauka odbywała się w pięciu oddziałach, prowadzona przez dwie nauczycielki.
 • 1935 – W Stanach Zjednoczonych zginęła tragicznie Anna Iskra, polska emigrantka pochodząca z Mietniowa. Cały swój majątek – ok. 12 tyś. dolarów – zapisała na budowę szkoły w jej rodzinnej wsi.
 • 1939 – Powstał Komitet Budowy Szkoły i rozpoczęto prace budowlane. Po wybuchu II Wojny Światowej prace przerwano aż do 1945 roku.
 • 1945/1946 – Oddano do użytku dwie sale lekcyjne i kontynuowano prace przy budowie pozostałych.
 • wrzesień 1946 – Oddano do użytku budynek szkoły ufundowany przez Annę Iskrę.
 • Budynek szkoły ufundowany przez Annę Iskrę, oddany do użytku w roku 1946 (zdjęcie z 1984r.).

 • 1946-1950 – Szkołą kierował Józef Sosin, który kontynuował prace wykończeniowe i zapisał się w pamięci mieszkańców wsi jako doskonały pedagog.
 • 1962/1963 – Kierownikiem szkoły został Piotr Kowalczyk; w tymże roku odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Anny Iskry.
 • 1966 – Szkoła stała się szkołą ośmioklasową.
 • 1972 – Dyrektorem szkoły została Danuta Bajgier. W czasie pełnienia przez nią obowiązków dyrektora, w szkole została wymieniona sieć elektryczna, założono centralne ogrzewanie, wymieniono podłogi i okna, wykonano elewację budynku i ogrodzenie. W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów rozpoczęto starania o nadbudowę drugiego piętra szkoły, które rozpoczęto budować w 1991 roku.
 • 1991 – Funkcję dyrektora szkoły objęła Maria Zięcik. W czasie jej kadencji nadbudowano drugie piętro szkoły i odnowiono elewację, wyasfaltowano boisko przy szkole, wykonano nowe ogrodzenie od strony drogi, uporządkowano ogród szkolny.
 • 1996/1997 – Dyrektorem szkoły zostaje Robert Bębas, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. W wyniku reformy oświatowej szkoła staje się sześcioklasowa, posiada również swą filię w Pawlikowicach, gdzie uczą się dzieci w klasach 0-3. W budynku szkolnym równocześnie działają przedszkole oraz „zerówka”.
 • 2017 – W wyniku reformy oświatowej szkoła ponownie posiada osiem oddziałów zrzeszających dzieci z Mietniowa, Chorągwicy, Pawlikowic, Lednicy Górnej i Sułowa. Szkoła posiada szatnię, kuchnię, świetlicę, gabinet pedagogiczno-logopedyczny, pracownię komputerową. Najbardziej w tej chwili doskwiera brak sali gimnastycznej, istnieje tylko mała sala zastępcza.

Budynek szkoły w Mietniowie – widok obecny.