Mietniowiacy

Zespół Regionalny Mietniowiacy jest jednym z najstarszych działających na terenie Małopolski zespołów regionalnych kultywujących stare tradycje (powstał w 1960r.). W jego repertuarze znajdują się obrzędy, przyśpiewki, tańce i zwyczaje wywodzące się z najbliższego regionu – okołowielickiego, cechującego się niezwykłą barwnością i interesującego etnograficznie. W ciągu szeregu lat wiele unikalnych treści muzycznego i tanecznego folkloru, zebranych i opracowanych przez członków Zespołu, było prezentowanych na estradach koncertowych Polski i Europy, przy okazji rozmaitych festiwali, uroczystości i wydarzeń kulturalnych. Przykładem szczególnym jest tu Obrzęd „Siudej Baby”, – kultywowany jedynie w okolicy Wieliczki zwyczaj sięgający czasów pogańskich oraz „Obrzędy Wielkanocne i okołowiosenne okolic Wieliczki” (chodzenie z „ogródkiem z figurką Zmartwychwstałego”, chodzenie z „wózeczkiem z kogutkiem”, „taniec kogutów”, „taniec traczy”, „taniec bocianów”, „taniec z jabłoneczką”), które za sprawą działalności koncertowej Zespołu mogą być prezentowane szerokiej publiczności.

W programie Zespołu znajdują się także suity regionalne, suity krakowskie, wesele krakowskie i mietniowskie, obrzędy dożynkowe, kolędnicze, noc świętojańska, tańce i pieśni okolicznościowe. Istotnym aspektem działalności Mietniowiaków jest kultywowanie tradycji i jej nieustanne ożywianie, poprzez przekaz i aktywne uczestnictwo. Folklor muzyczny i taneczny jest tu żywy, zmienny i dynamiczny. Równie ważny jest socjologiczny wymiar istnienia Zespołu. Jako społeczność wielopokoleniowa odgrywa ogromną rolę w rozwijaniu więzi, integracji i twórczej aktywizacji środowiska lokalnego. Kształtuje postawy i umiejętności dzieci i młodzieży. Działalność Zespołu była i jest przedmiotem opracowań naukowych (prace licencjackie i magisterskie, m. in. praca magisterska pana Kazimierza Nowaka pt. Współczesny folklor widowiskowy na przykładzie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mietniowiacy” z Mietniowa koło Wieliczki, napisana w Katedrze Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr pracy 501/200). Jego repertuar wykorzystywany jest w licznych prezentacjach, pracach maturalnych i warsztatach edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkolnej oraz grup zagranicznych. Zespół wielokrotnie prowadził pokazy i warsztaty tańców ludowych oraz odbywał spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi grupami z Niemiec, Francji, Słowacji, Japonii.

Przez cały czas swego istnienia Mietniowiacy prowadzili dynamiczną działalność koncertową; aktualnie jest ona szczególnie intensywna. Zespół nieustannie zapraszany jest do udziału w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych i festiwalach, zarówno na terenie Polski, jak i Europy. Mietniowiacy gościli na estradach min. Czech, Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Węgier, Niemiec, Francji i Włoch.

Aktualności z życia Zespołu można śledzić na facebooku.

Działalność

Działalność koncertowa Zespołu i ważniejsze wydarzenia: 1972 – I miejsce w Konkursie Zespołów Regionalnych Powiatu Krakowskiego 1976 – II miejsce w I Przeglądzie Folkloru Województwa Krakowskiego 1980 – II miejsce w Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego w Sułkowicach 1980 – II miejsce w VIII Turnieju Klubów Rolnika 1981 – I miejsce w II Przeglądzie Zespołów Tańca …

Pokaż strony »

Historia

Historia Zespołu Regionalnego Mietniowiacy sięga końca lat 50. ubiegłego stulecia. Wtedy z inicjatywy młodzieży w części budynku piekarni powstała świetlica, która stała się miejscem spotkań młodych ludzi. Ich naturalne zdolności i zamiłowanie do muzyki, śpiewu i tańca, połączone z zaangażowaniem społecznikowskim i organizacyjnym zaowocowało pomysłem utworzenia własnego zespołu folklorystycznego. Pierwszy występ grupy poza własną miejscowością …

Pokaż strony »

Osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Zespół: 1981 – Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu Kultury 1982 – Złota Odznaka za zasługi dla Ziemi Krakowskiej 1984 – Złota Honorowa Odznaka Związku Młodzieży Wiejskiej 2005 – Nagroda Specjalna Ministra Kultury w dziedzinie ochrony i upowszechniania kultury narodowej 2006 – Okolicznościową statuetkę z okazji …

Pokaż strony »

Skład

Członkowie Zespołu: Kierownik artystyczny, organizacyjny i choreograf – Maria Idzi Zastępca kierownika do spraw organizacyjnych – Elżbieta Sosin Asystent choreografa, solistka (partie wokalne) – Katarzyna Chorobik Twórcy opracowań muzycznych – Stanisław Siudyszewski, Grzegorz Wierus, Katarzyna Chorobik Akompaniator – Aleksander Bicz W Szkole Podstawowej w Mietniowie działa 30-osobowy dziecięcy Zespół „Mali Mietniowiacy”, kierowany do 2010r. przez …

Pokaż strony »