Historia

Historia Zespołu Regionalnego Mietniowiacy sięga końca lat 50. ubiegłego stulecia. Wtedy z inicjatywy młodzieży w części budynku piekarni powstała świetlica, która stała się miejscem spotkań młodych ludzi. Ich naturalne zdolności i zamiłowanie do muzyki, śpiewu i tańca, połączone z zaangażowaniem społecznikowskim i organizacyjnym zaowocowało pomysłem utworzenia własnego zespołu folklorystycznego.

Pierwszy występ grupy poza własną miejscowością miał miejsce w 1960r. Data ta jest uznawana za oficjalny początek Mietniowiaków. W 1964r. powstał w Mietniowie „Klub Rolnika”, którego kierowniczka Ludwika Iskra przejęła opiekę nad Zespołem. Uroczystość „chrztu” Zespołu, podczas którego nadano mu nazwę Mietniowiacy, odbyła się 16 września 1973r.

W roku następnym pracę z Zespołem rozpoczęli: choreograf Henryk Piotrowicz i muzyk Stanisław Siudyszewski. Były to osoby, które wywarły największy wpływ na program i poziom artystyczny Zespołu. Pod ich kierownictwem grupa opracowała nowy program, który prezentowany od 1975r. przyniósł Zespołowi czołowe miejsca w Wojewódzkich Turniejach Klubów Rolnika i Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Tańca Ludowego. Mietniowiacy uczestniczyli w: wrocławskich „Prasołkach”, „Zielonogórskim Winobraniu” oraz w Prezentacjach Zespołów Folklorystycznych w Warszawie; koncertowali z okazji Dnia Kultury Polskiej w Lipsku, podczas Festiwalu Kwiatów w węgierskim Debreczynie, a także na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Strażnicach w Czechosłowacji. W tym czasie Zespół podjął współpracę z kapelą regionalną „Jacy Tacy”, która później weszła na stałe w jego skład. Zmieniła się wówczas nazwa Zespołu na „Jacy Tacy Mietniowiacy”.

W 1987r. opiekę nad Zespołem przejął Miejski Dom Kultury w Wieliczce. Zmienił się także choreograf, którym został Janusz Przepióra, natomiast kierownictwo muzyczne objął Andrzej Banaś. Po odejściu „starych Mietniowiaków” nastąpiło odmłodzenie grupy. Cztery lata później nastąpiła kolejna zmiana prowadzących Zespół. Funkcję instruktora tanecznego przejął Krzysztof Wesołowski, muzycznego – Maciej Ziobro. Pod koniec 1994r. pojawiły się w Zespole oznaki kryzysu, które doprowadziły w roku następnym do zawieszenia jego działalności.

Reaktywacja Zespołu nastąpiła w związku z jubileuszem 35-lecia, który Mietniowiacy obchodzili 30 czerwca 1996r. Opiekę nad Zespołem objęli: Maria Idzi i Stanisław Siudyszewski. Równocześnie przy Szkole Podstawowej w Mietniowie powstał Zespół „Mali Mietniowiacy”, z którym od 1999r. zaczęli pracować: instruktor taneczny Kazimierz Nowak, muzyczny – Anna Cervantes. Podczas koncertu galowego z okazji 40-lecia działalności, na scenie sali teatralnej kościoła parafialnego w Pawlikowicach zaprezentował się prężnie działający Zespół, z własną kapelą i liczącym ponad 60 dzieci Zespołem „Mali Mietniowiacy”.

W 2002r. do dorosłego składu Zespołu dołączyła grupa młodzieżowa. Zespół opracował wspólnie program na koncert z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Mietniowie. Od tego czasu młodzież ćwiczyła wspólnie z dorosłymi, poszerzając swój program o nowe opracowania autorstwa: muzyka Stanisława Siudyszewskiego, choreografa Marii Idzi oraz instruktora emisji głosu Katarzyny Chorobik.

Owocem tej pracy są koncerty i udziały w przeglądach, m.in.: Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem „Dni Przyjaźni” w Kętach, „Międzyzdrojskich Barwach Jesieni”, Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Krakowski Wianek”, Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym „Lato nad Świną”. Zespół koncertował podczas międzynarodowego projektu „Królewskie Zaręczny” w Lipanach na Słowacji, „Tygodnia Europy” w Saint-Andre-lez-Lille we Francji, „Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych” w czeskim Litovel, XX „Babiogórskiej Jesieni” w Zawoi, „Dawnym soli warzeniu” w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Jest współorganizatorem dożynek parafialnych, festynu rodzinnego, spotkań z folklorem, widowisk obrzędowych: „Noc świętojańska” oraz Siuda Baba, zwyczajów wiosennych. Razem z zespołem góralskim „Hamernik” organizuje wspólne koncerty z cyklu „Spotkania przyjaźni”.

Każdego roku członkowie Zespołu Mietniowiacy uczestniczą w konkursie „Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” organizowany podczas gminnych dożynek. Już od kilku lat praca mieszkańców Mietniowa jest bardzo wysoko ceniona. Zdobyte nagrody pieniężne Pani Sołtys przekazuje na stroje i bieżące potrzeby Zespołu. Więcej o historii wieńców dożynkowych można przeczytać tutaj.