Kontakt

Administratorem Pani(-a) danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, email: magistrat@wieliczka.eu, telefon: +48 12 26 34 100. Pani(-a) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią(-em) w sprawie opisanej w treści korespondencji email na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonywania zadań publicznych). Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych uzyskać można w Biuletynie Informacji Publicznej.