«

»

Lut 08

Karta z historii – Konkursy na najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

Wieniec dożynkowy, żniwny, plon, to najważniejszy atrybut uroczystości dożynkowych, symbol płodów ziemi i ukoronowanie całorocznych prac rolniczych. Wiły go kobiety z kłosów zbóż, ale musiały być w nim także kwiaty, jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Przybierano go jeszcze kolorowymi wstążkami. Miał zwykle kształt piramidy lub korony.

Rok 2008 – Byszyce

Pani Sołtys wraz z Małymi Mietniowiakami wzięła udział w przemarszu Korowodu Dożynkowego z kościoła w Byszycach. Wieniec zdobył II-gie miejsce oraz nagrodę: czek na 500 zł. Kwota ta została przekazana na stroje dla „Małych Mietniowiaków”.

Rok 2009 – Kokotów

Rok 2009 to Dożynki Gminne w Kokotowie. Pani Sołtys wraz z zespołem Mietniowiacy wzięła udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec. Tym razem udało się zdobyć czek opiewający na kwotę 200zł, która przekazana została w całości na stroje dla „Mietniowiaków”.

Rok 2010 – Janowice

29. sierpnia 2010 roku zapisał się szczególnie w historii udziału „Mietniowiaków” i Mietniowa w konkursach na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Zgłoszony wieniec zdobył I-wsze miejsce. W nagrodę Pani Sołtys otrzymała czek na 1000zł, za który zakupiono Reprezentacyjny Strój Krakowski.

Rok 2011 – Sułków

Gminne Dożynki w Sułkowie odbyły się 28 sierpnia 2011 roku. Wieniec przygotowany przez sołectwo Mietniów tym razem nie znalazł się na podium. Nagrodę za udział w konkursie – czek w wysokości 200 złotych – przeznaczono na stroje dla zespołu Mietniowiacy.

Rok 2012 – Sygneczów

W roku 2012 Dożynki Gminne zagościły w Sygneczowie. Konkurs na najpiękniejszy wieniec wygrali mieszkańcy wsi Kokotów, tuż przed reprezentantami z Grabia i Sygneczowa.

Rok 2013 – Strumiany

1 września 2013 roku dożynki gminne odbyły się w Strumianach. W konkursie zwyciężył wieniec przygotowany przez mieszkańców sołectwa Brzegi.

Pani Sołtys składa gorące podziękowanie dla Pań: Lidii Dzięgiel oraz Elżbiety Zięcik za bezinteresoną pomoc i swój wkład artystyczny w wiciu wieńcy we wszystkich wymienionych prezentacjach dożynkowych. Gorąco składam podziękowanie Panu Adamowi Nawalanemu z Kawiarni „Pod Masztem” za „Dar serca” w wielokrotnym przewiezieniu wieńcy dożynkowych do kościoła na Dożynki Parafialne w Pawlikowicach oraz na dożynki Gminne. Składam również podziękowanie Pani kierownik Regionalnego Zespołu „Mietniowiacy” Marii Idzi oraz kapeli i wszystkim członkom Zespołu za udział w korowodzie dożynkowym oraz udział w dożynkach parafialnych w Pawlikowicach. Gorąco dziękuję Panu Prezesowi piekarni w Mietniowie za wielokrotne dary chleba na poczęstunek parafianom w Pawlikowicach w czasie dożynek parafialnych oraz Panu Bogdanowi Korba, pracownikowi piekarni Mietniów, który pięknie przygotował chleby do darów do ołtarza na każdą uroczystość. Dziękuję wszystkim, którzy z serca ofiarnie pomagali we wszystkich przedsięwzięciach: Proboszczowi parafii Pawlikowice i księżom Michalitom, Zespołowi „Jubilaeum” na ręce kierownika Zespołu Pani Bogusi Mazgaj, który swoim pięknym śpiewem w czasie liturgii Mszy Świętej dożynkowej wraz z Zespołem Mietniowiacy ukwiecił całą uroczystość na Chwałę Bożą, Panu oraganiście, Panu Wiesławowi Popiołkowi oraz Pani Katarzynie Chorobik za pięknie wykonane Psalmy podczas Mszy Świętej i w czasie różnych uroczystości, a szczególnie dożynkowych, Pani Dyrektor Przedszkola Renacie Poiołek za dzieci przedszkolaczki, które zawsze niosą dary do ołtarza z kwiatami, a także biorą czynny udział w przygotowaniach do wielu innych uroczystości, Panu Dyrektorowi Szkoły Robertowi Bębasowi za wszelką bezinteresowną pomoc. Z wielkim szacunkiem dziękuję Pani Stanisławie Madej, przedstawicielce Rady Parafialnej, członkini Grupy Różańcowej za „Dar serca” dla społeczności lokalnej oraz parafialnej. Z wielkim oddaniem układa Ona przemówienia na wszystkie – nie tylko kościelne – uroczystości, modlitwy wiernych, wiersze i piosenki, a także służy radą i swoim doświadczeniem wzbogaca nasze myśli i serca. Dziękuję Radzie Sołeckiej za wsparcie i pomoc oraz wszystkim mieszkańcom, którzy chętnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach wiejskich oraz kościelnych. Serdecznie pozdrawiam dziękując wszystkim.

Sołtys wsi Józefa Sosin