«

»

Lip 05

Gminny Przegląd Krakowiaka dla Przedszkolaka


Hej na krakowskim rynku maki i powoje,
chłopcy i dziewczęta malowane stroje”

Tę przyśpiewkę krakowską zna każdy, a nauczył się jej na pewno w przedszkolu. Krakowiak – polski taniec narodowy tańczy się od najmłodszych lat i niekoniecznie w stroju krakowskim. Znają go wszyscy i na skoczne brzmienie melodii krakowiaka chciałoby się tańczyć cwałem po kole, wymachiwać rękami i przytupywać, a to są podstawowe kroki polskiego tańca narodowego.

Pomysł na organizację Gminnego Przeglądu Krakowiaka dla Przedszkolaka zrodził się w Przedszkolu w Mietniowie. Przy współpracy różnych osób i instytucji udało się zrealizować wspaniałe przedsięwzięcie. Dzieci z 12 placówek: przedszkoli samorządowych, prywatnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w barwnych strojach lub elementach stroju krakowskiego zaprezentowały się na scenie sali teatralnej w Pawlikowicach, która na okoliczność przeglądu zamieniła się w rynek krakowski, pełen kwiatów. Mali tancerze w radosny sposób prezentowali piosenki o Krakowie, układy taneczne, które niczym nie odbiegały od profesjonalnych prezentacji zespołów ludowych działających w naszym środowisku. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy piosenki ,,Któż wypowie twoje piękno Krakowie prastary”, albo ,,Jestem sobie krakowianka po krakowsku ubrana”. Prezentacja tańców miała charakter przeglądu, a nie konkursu, więc towarzyszyła nam radosna, taneczna i krakowska atmosfera bez rywalizacji. Każde dziecko otrzymało zbiór baśni, legend, opowieści i wierszy o dawnym i współczesnym Krakowie – Alicji Baluch wydane w formie zbioru przez krakowskie wydawnictwa SKRZAT. Również każda placówka otrzymała przewodnik ,,Kraków i okolice”. Nagrody zakupiono ze środków LGD ,,Wielicka Wieś”. Wspaniałe dyplomy przygotowane przez CKIT w Wieliczce otrzymały placówki oraz nauczyciele za przygotowanie dzieci do prezentacji polskiego tańca narodowego. Nagrody wręczali współorganizatorzy przeglądu: A. Szczepaniak – dyrektor CKIT w Wieliczce oraz Elżbieta Sosin- dyrektor LGD ,,Wielicka wieś” . Małych artystów zapraszała na scenę para krakowska w osobach: Paulina Górka i Witold Pracuch – członkowie Zespołu Regionalnego Mietniowiacy. Do organizacji i troski o sprawny przebieg imprezy włączyli się Rodzice z Przedszkola w Mietniowie oraz panie z KGW z Mietniowa i Pawlikowic, które zadbały o kondycje fizyczną dzieci poprzez przygotowanie poczęstunku. Panie przybyły na spotkanie w strojach krakowskich oraz stylizowanych strojach mietniowskich. Szczególnej rangi całemu wydarzeniu dodała obecność przedstawicieli wszystkich zespołów pieśni i tańca działających na terenie gminy Wieliczka. Maria Idzi -reprezentowała Mietniowiaków, Anna Wandas – Pogórze Wielickie, Renata Palińska – Kokotów, Marcelina Smyda – Raciborsko, Janusz Przepióra – Sułkowianie oraz Genowefa Stańda – wieloletni dyrektor Przedszkola w Mietniowie, twórca koncepcji rozśpiewanego i roztańczonego przedszkola w Mietniowie. Nagrodą specjalną dla wszystkich małych tancerzy będzie udział w festiwalu wielickich artystów, który odbędzie się 27 czerwca na wielickim rynku. Przekazywanie krakowskiej kultury ludowej oraz aktywny udział w życiu kulturalnym naszej małej ojczyzny od najmłodszych lat jest ważnym zadaniem.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007- 2013, oś 4 Leader za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Wielicka Wieś”.


Autor zdjęć: Agnieszka Rogalska
Tekst: Renata Popiołek