«

»

Lut 13

Na ratunek olsom w Mietniowie

Na terenie naszej wsi znajduje się sporo niezagospodarowanych terenów osuwiskowych. Na takich obszarach często występują unikatowe siedliska roślinne. Miejsca takie stwarzają możliwości zagospodarowania ich i wykorzystania dla potrzeb rozwoju rekreacji i turystyki. Jednym z przykładów może być występujący w Mietniowie unikatowy łęg olszowy – inaczej olsa.

Kombinacja charakterystycznych gatunków roślin – w tym wielu pozostających pod ochroną jest naprawdę imponująca: olsza czarna, trzmielina zwyczajna, gwiazdnica gajowa, lilia złotogłów, kaczeńce, zawilce, kokorycz i wiele innych. Miejsce to przez wiele lat było wykorzystywane jako dzikie wysypisko śmieci. Dziś, dzięki świadomym wysiłkom podejmowanym przez właściciela gruntów, ma szansę stać się botaniczną atrakcją.

Jednak by świadomie chronić i udostępniać takie miejsca, potrzebne są środki finansowe. Pomocą w ubieganiu się o fundusze unijne na cele ochrony przyrody służy Stowarzyszenie LGD „Wielicka Wieś”, które w swojej Lokalnej Strategii Rozwoju kładzie duży nacisk na działania proekologiczne.

Położenie Mietniowa na Pogórzu Wielickim /czyli geograficznym terenie Karpat/, upoważnia także do ubiegania się o środki pomocowe będące w gestii Ministerstwa Ochrony Środowiska. W grudniu 2014 roku Piotr Kiszka – właściciel gruntów – oraz Stowarzyszenie WLOT z Wieliczki złożyli do Ministerstwa wniosek o ochronę unikatowego siedliska „Mietniowskie olsy” w ramach konkursu „Program zrównoważonego rozwoju Karpat”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Piotr Kiszka