Sie 25

Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Mietniów zwołuje na dzień 26 sierpnia (środa) o godzinie 18:00 zebranie wiejskie sołectwa Mietniów, które odbędzie się w budynku Świetlicy Środowiskowej w Mietniowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór protokolanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r.
 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-Finansowego na 2020 r.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • skwitowania za 2019 r.;
  • zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.;
  • Planu Rzeczowo-Finansowego na 2020 r.;
  • wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zebrania.

Sie 10

Aktualizacja planu Mietniowa

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie aktualizacja planu naszej miejscowości. W związku z tym wszystkie osoby, które w ostatnim czasie dokonały zmiany numeru lub rozpoczęły budowę nowego domu proszone są o kontakt z Sołtys wsi J. Sosin (tel. 601 387 189) w celu pozyskania aktualnych informacji na potrzeby w/w inicjatywy.

Aktualna wersja planu w wysokiej rozdzielczości znajduje się tutaj.

Maj 19

Nabożeństwo Fatimskie

W dniu 6 czerwca (sobota) w kościele parafialnym w Pawlikowicach odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w intencji mieszkańców Mietniowa oraz wszystkich grup artystycznych działających w naszej wsi. W związku z tym informujemy, że osoby chętne do złożenia dobrowolnej ofiary w dowolnej kwocie na kwiaty do dekoracji kościoła oraz figury Matki Bożej Fatimskiej proszone są o kontakt z Panią Sołtys Józefą Sosin.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Maj 14

Pobór podatku rolnego

W związku z trwającą pandemią Sołtys wsi Mietniów informuje, że II rata podatku nie będzie pobierana osobiście jak dotychczas. Wpłatę można zrealizować przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na indywidualny numer rachunku bankowego podatnika podany w nakazie płatniczym.

Kwi 21

Organizacja pracy instytucji publicznych w drugiej fazie epidemii [aktualizowane]

W związku z ogłoszonym przez Organy Rządowe planem stopniowego przywracania organizacji życia publicznego po wprowadzeniu stanu epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) w Polsce, informujemy o zniesieniu następujących ograniczeń obowiązujących w ostatnich tygodniach:

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje ponownie otwarty.

Kwi 21

Bezpłatne maseczki ochronne

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia na terenie Mietniowa rozpocznie się dystrybucja maseczek ochronnych wielokrotnego użytku zakupionych przez Gminę Wieliczka. Będą one umieszczane w skrzynkach pocztowych oraz furtkach, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu wolontariuszy z mieszkańcami. Liczba maseczek pozostawionych na danej posesji odpowiada liczbie mieszkańców ją zamieszkujących zgodnie z deklaracją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwi 11

Życzenia Wielkanocne

Zmartwychwstał trzeciego dnia i dał nam wszystkim tak wiele; nadzieję na wieczne życie, wartość każdego dnia, wiarę w dobro i drugiego człowieka. Postarajmy się więc dla Niego, dla siebie i naszych bliskich, by Wielkanoc stała się dla każdego z nas prawdziwą Wielką Nocą nie tylko tego największego Cudu Zmartwychwstania, ale i tych codziennych małych cudów, których – wciąż zabiegani – tak często nie zauważamy. A uczucia, które wyzwoli w nas kolorowy, świąteczny stół niech pozostaną na długo, napełniając nas każdego dnia radością istnienia, ciepłem i miłością.

Zdrowych, pełnych nadziei oraz pogody ducha Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przeżytych w duchowym zjednoczeniu z najbliższymi oraz wytrwałości we wspólnym dążeniu do ustania trwającej epidemii życzą

Józefa Sosin, sołtys sołectwa Mietniów
Rada Sołecka wsi Mietniów
KGW „Iskry Mietniowa”
Elżbieta Sendor, Radna Rady Miejskiej w Wieliczce

Kwi 05

Transmisje nabożeństw z kościoła parafialnego w Pawlikowicach

W dniu 5 kwietnia za pośrednictwem profilu parafii w Pawlikowicach na facebooku zostanie przeprowadzona transmisja Mszy świętej o godzinie 11:00 oraz nabożeństwa Gorzkich Żali o godzinie 16:00.

Ogłoszenia parafialne:

 1. Spowiedź przed świętami Wielkiej Nocy prowadzona jest:
  • w niedzielę podczas każdej Mszy świętej,
  • od poniedziałku do środy w godzinach: 9:00-11:30 oraz 14:00-17:00,
  • w czwartek do południa,
  • w piątek i sobotę w godzinach: 9:00-12:00 oraz 14:00-17:00.
  Jednocześnie przypominamy, że w tym czasie w kościele może przebywać maksymalnie pięć osób.
 2. Z racji obowiązującego stanu epidemii nie odbędą się planowe odwiedziny w domach chorych z posługą sakramentalną. W razie konieczności prosimy o kontakt z kapłanem (dane kontaktowe umieszczone są w zakładce Parafia).
 3. Zachęcamy do uczestnictwa w transmisjach on-line nabożeństw Triduum Paschalnego według harmonogramu:
  • Wielki Czwartek (9 kwietnia): 18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej,
  • Wielki Piątek (10 kwietnia): 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, 17:00 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 18:00 – liturgia Wielkiego Piątku,
  • Wielka Sobota (11 kwietnia): 18:00 – liturgia Wigilii Paschalnej,
  • Niedziela Wielkanocna (12 kwietnia): 6:00 – Msza święta Zmartwychwstania Pańskiego (Rezurekcja), 11:00 – Msza święta.
  Pozostałe Msze święte w Niedzielę Wielkanocną odbędą się o godzinach: 9:00, 14:00 oraz 17:00 (w Pawlikowicach) oraz 8:00 i 11:00 (w Chorągwicy).
 4. W Wielką Sobotę nie będzie prowadzony obrzęd święcenia pokarmów. Aby zapoznać się z przykładową treścią modlitwy do odmówienia przed rozpoczęciem świątecznego śniadania, kliknij przycisk „Kontynuuj czytanie” poniżej.
 5. W nabożeństwach Wielkiego Tygodnia w kościele może uczestniczyć maksymalnie pięć osób.
 6. Zachęcamy do zapoznania się z orędziem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na Wielki Tydzień.
Kontynuuj czytanie

Mar 21

Organizacja życia publicznego w stanie epidemii

Mar 21

Zalecenia dotyczące koronawirusa [aktualizowane]

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji spowodowanym wzrostem liczby osób zainfekowanym koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce i na świecie, przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych oraz zalecenia przeciwepidemiologiczne.

 1. W swoim komunikacie, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje o odwołaniu wszystkich nadchodzących wydarzeń (w tym niezakwalifikowanych jako imprezy masowe) w podległych mu placówkach kulturalnych i oświatowych.
 2. Zgodnie z decyzją Administracji Rządowej, od dnia 12 marca zostają zawieszone zajęcia prowadzone w publicznych i niepublicznych żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz uczelniach wyższych w Polsce. W dniach 12 i 13 marca w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone będą działania opiekuńcze. Od dnia 16 marca wszystkie placówki oświatowe pozostaną zamknięte do odwołania. Ze względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach, została uruchomiona procedura zdalnego składania wniosków rekrutacyjnych do tychże placówek.
 3. Urząd Miasta i Gminy Wieliczka informuje o zamknięciu wszystkich instytucji miejskich (włączając Świetlice Środowiskowe) do odwołania. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. w swoim komunikacie informuje również o zamknięciu kopalni soli oraz tężni solankowej w Wieliczce od 12 marca do 15 kwietnia.
 4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starosty Wielickiego wprowadzają ograniczenia w obsłudze petentów. Ponadto Kasa Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka pozostaje zamknięta do odwołania, zaś sam Urząd ogranicza wykonywanie niektórych zadań od 1 kwietnia do odwołania.
 5. Zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia, Przychodnia w Wieliczce oraz Ośrodki Zdrowia w Gminie Wieliczka (w tym w Chorągwicy) pracują w trybie porad telefonicznych (tzw. teleporad) z ograniczonymi wizytami osobistymi pacjentów. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Rada Miejska w Wieliczce informują o zmianach w budżecie Wieliczki w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej.
 6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje o zmianach godzin odbioru odpadów komunalnych oraz o całkowitym zamknięciu PSZOK od 2 kwietnia do odwołania.
 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o uruchomieniu specjalnej infolinii dla seniorów. Dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 278 21 40 można uzyskać informacje oraz pomoc dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. Ze względu na fakt, iż wirus jest największym zagrożeniem dla zdrowia i życia osób starszych, MGOPS zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby seniorów oraz udzielenie im niezbędnej pomocy w celu minimalizacji ryzyka zachorowania.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zachęca do rejestracji w Systemie Informacji SMS (SISMS), za pośrednictwem którego można otrzymać istotne informacje w sytuacjach kryzysowych.
 9. Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi postępowania przeciwepidemiologicznego oraz szczegółowymi informacjami dla seniorów.

Szczegółowe informacje na temat zmiany organizacji życia publicznego w Gminie Wieliczka w związku z wprowadzonymi przez Rząd: stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii można śledzić w Internecie, w szczególności na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Wieliczka oraz stronach lokalnych portali informacyjnych. Portal WieliczkaCity udostępnia aktualizowany na bieżąco informator gromadzący w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zmian w życiu codziennym mieszkańców Gminy.

Mając na uwadze dynamikę rozwoju sytuacji, zalecamy śledzenie informacji publikowanych przez Organy Rządowe, Samorządowe oraz Sanitarne, a także Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce. Ponadto apelujemy o podejmowanie rozważnych i społecznie odpowiedzialnych działań.

Starsze posty »