Wywóz odpadów

Informujemy, iż – począwszy od sierpnia 2013 roku – śmieci z terenu naszego sołectwa odbierane będą zgodnie z poniższym harmonogramem (wersja do wydruku):

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Rok Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 10 14 13 10 15 12 10 14 11 09 13 11

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH

Rok Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 10 24 07 21 06 20 03 17 02 15 29 12 26 10 24 07 21 04 18 02 16 30 13 27 11 19

 

Najważniejsze informacje dotyczące odbioru odpadów:

 1. Odpady segregowane i zmieszane powinny zostać wystawione do drogi publicznej najpóźniej do godziny 6:00 (rano) w dniu wywozu.
 2. Pojemniki na odpady powinny być opisane numerem domu. Tenże numer powinien być również umieszczony w widocznym miejscu na elewacji budynku, bramie lub ogrodzeniu. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
 3. Odpady biodegradowalne (w worku brązowym) odbierane są zgodnie z harmonogramem dla odpadów zmieszanych.
 4. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących posesję (m.in. w wyniku: urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny lub stałej przeprowadzki) należy złożyć nową deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi (listownie lub osobiście w siedzibie UMiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1). Wraz z deklaracją należy złożyć stosowne oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Informacje dotyczące deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami oraz zasad odbioru odpadów komunalnych udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: (12) 263 42 50.

Na mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka czeka też Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Jedynaka 30, do którego można oddać odpady posegregowane we własnym zakresie. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6:00 – 15:00, a także w soboty według harmonogramu:

 • W okresie zimowym: 01.12 – 31.03 w godzinach: 8:00 – 13:00;
 • W okresie letnim: 01.04 – 30.11 w godzinach: 8:00 – 16:00.

PSZOK jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy. Ponadto PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych. Przed zdeponowaniem odpadów konieczne jest przedstawienie potwierdzenia wpłaty za gospodarowanie odpadami w ubiegłym miesiącu lub kopii deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w Biurze Obsługi Klienta (ul. J. Jedynaka 30, pok. nr 5).

Do PSZOK-u można przekazywać:

 • opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek metalowych, książki bez twardych oprawek, reklamówki papierowe;
 • odpady z tworzyw sztucznych i metali, tj. puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki; UWAGA: butelki, puszki oraz kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek oraz bez zawartości;
 • butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach;
 • szkło inne niż opakowaniowe (np. szkło okienne, lustra);
 • odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych (tzw. gruz) pozbawione: ziemi, papy, styropianu, tapet, azbestu itp.;
 • styropian bez styroduru;
 • odpady z części roślin pochodzące z przydomowych ogródków (np. liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów) oraz części roślin (np. łodygi, kwiaty);
 • zużyte opony z pojazdów samochodowych oraz zużyte opony rowerów i wózków;
 • odpady wielkogabarytowe (np. szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan);
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • opakowania zawierające resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych oraz opakowania po aerozolach.

Numer telefonu do PSZOK: (12) 278 17 66.

Więcej informacji dotyczących wywozu odpadów na terenie Gminy Wieliczka można uzyskać tutaj.