«

Sie 25

Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Mietniów zwołuje na dzień 26 sierpnia (środa) o godzinie 18:00 zebranie wiejskie sołectwa Mietniów, które odbędzie się w budynku Świetlicy Środowiskowej w Mietniowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór protokolanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r.
 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-Finansowego na 2020 r.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • skwitowania za 2019 r.;
  • zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.;
  • Planu Rzeczowo-Finansowego na 2020 r.;
  • wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zebrania.