«

»

Kwi 21

Bezpłatne maseczki ochronne

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia na terenie Mietniowa rozpocznie się dystrybucja maseczek ochronnych wielokrotnego użytku zakupionych przez Gminę Wieliczka. Będą one umieszczane w skrzynkach pocztowych oraz furtkach, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu wolontariuszy z mieszkańcami. Liczba maseczek pozostawionych na danej posesji odpowiada liczbie mieszkańców ją zamieszkujących zgodnie z deklaracją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.