«

»

Mar 21

Zalecenia dotyczące koronawirusa [aktualizowane]

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji spowodowanym wzrostem liczby osób zainfekowanym koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce i na świecie, przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych oraz zalecenia przeciwepidemiologiczne.

  1. W swoim komunikacie, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje o odwołaniu wszystkich nadchodzących wydarzeń (w tym niezakwalifikowanych jako imprezy masowe) w podległych mu placówkach kulturalnych i oświatowych.
  2. Zgodnie z decyzją Administracji Rządowej, od dnia 12 marca zostają zawieszone zajęcia prowadzone w publicznych i niepublicznych żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz uczelniach wyższych w Polsce. W dniach 12 i 13 marca w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone będą działania opiekuńcze. Od dnia 16 marca wszystkie placówki oświatowe pozostaną zamknięte do odwołania. Ze względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach, została uruchomiona procedura zdalnego składania wniosków rekrutacyjnych do tychże placówek.
  3. Urząd Miasta i Gminy Wieliczka informuje o zamknięciu wszystkich instytucji miejskich (włączając Świetlice Środowiskowe) do odwołania. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. w swoim komunikacie informuje również o zamknięciu kopalni soli oraz tężni solankowej w Wieliczce od 12 marca do 15 kwietnia.
  4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starosty Wielickiego wprowadzają ograniczenia w obsłudze petentów. Ponadto Kasa Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka pozostaje zamknięta do odwołania, zaś sam Urząd ogranicza wykonywanie niektórych zadań od 1 kwietnia do odwołania.
  5. Zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia, Przychodnia w Wieliczce oraz Ośrodki Zdrowia w Gminie Wieliczka (w tym w Chorągwicy) pracują w trybie porad telefonicznych (tzw. teleporad) z ograniczonymi wizytami osobistymi pacjentów. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Rada Miejska w Wieliczce informują o zmianach w budżecie Wieliczki w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej.
  6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje o zmianach godzin odbioru odpadów komunalnych oraz o całkowitym zamknięciu PSZOK od 2 kwietnia do odwołania.
  7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o uruchomieniu specjalnej infolinii dla seniorów. Dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 278 21 40 można uzyskać informacje oraz pomoc dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. Ze względu na fakt, iż wirus jest największym zagrożeniem dla zdrowia i życia osób starszych, MGOPS zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby seniorów oraz udzielenie im niezbędnej pomocy w celu minimalizacji ryzyka zachorowania.
  8. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zachęca do rejestracji w Systemie Informacji SMS (SISMS), za pośrednictwem którego można otrzymać istotne informacje w sytuacjach kryzysowych.
  9. Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi postępowania przeciwepidemiologicznego oraz szczegółowymi informacjami dla seniorów.

Szczegółowe informacje na temat zmiany organizacji życia publicznego w Gminie Wieliczka w związku z wprowadzonymi przez Rząd: stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii można śledzić w Internecie, w szczególności na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Wieliczka oraz stronach lokalnych portali informacyjnych. Portal WieliczkaCity udostępnia aktualizowany na bieżąco informator gromadzący w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zmian w życiu codziennym mieszkańców Gminy.

Mając na uwadze dynamikę rozwoju sytuacji, zalecamy śledzenie informacji publikowanych przez Organy Rządowe, Samorządowe oraz Sanitarne, a także Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce. Ponadto apelujemy o podejmowanie rozważnych i społecznie odpowiedzialnych działań.