«

»

Wrz 13

Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Mietniów zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 września o godzinie 18:00 w Świetlicy Środowiskowej w Mietniowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór protokolanta Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie Zebrania.
Informujemy również, że na zebranie został zaproszony przedstawiciel firmy JRP realizującej projekt sieci kanalizacyjnej w Mietniowie.